Reintegráció

A központ létrehozásának legfőbb célja olyan álláskereső megváltozott munkaképességű személyek betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem, vagy csak nehezen tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. A központ létrehozása révén a fent nevezett álláskereső személyek lehetőséget kapnak arra, hogy különböző munkakörökben, konkrét munkatevékenységet végezve megismerjék és reálisan megítéljék saját képességeiket, készségeiket, munkához való attitűdjüket és ennek következtében növeljék önértékelésüket, valamint elhelyezkedési esélyeiket a nyílt munkaerőpiacon.

Fontos cél továbbá, hogy a munkaerőpiacon találkoztassuk a keresletet a kínálattal. Rengeteg álláskereső van, akik a fent nevezett munkaszocializációs tevékenységek következtében alkalmassá válhatnak arra, hogy a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztathatóak legyenek, ugyanakkor egyre több munkáltató ismeri fel, hogy a megváltozott munkaképességű személyek képesek valódi értéket teremtő munka végzésére.

A projekt közvetlen célcsoportja a tartósan munkanélküli, inaktív, megváltozott munkaképességű személyek köréből kerül ki.  

Közvetett célcsoportunk elsősorban azok az elsődleges munkaerő-piacon tevékenykedő munkáltatók, akik eljutottak a társadalmi felelősségvállalás azon szintjére, hogy készek befogadó munkáltatóként megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, de nincsenek meg a megfelelő eszközeik, szakmai hátterük a fent nevezett álláskeresők integrálására.

A Palota Munkapróba Központ által nyújtott szolgáltatások főbb folyamatelemei:

-       leendő nyílt munkaerő-piaci szereplők felkutatása, kiválasztása,
-       munkapróbába bevonni kívánt megváltozott munkaképességű munkavállalók toborzása, kiválasztása,
-       munkavállalók fejlesztő, felkészítő foglalkoztatása a munkapróba központ közreműködésével,
-       munkavállalók belső képzése, fejlődésük monitorozása,
-       nyílt piaci munkáltatók felkészítése, érzékenyítése, munkavállalóinak felkészítése az integrált foglalkoztatás sikeres megvalósítása érdekében,
-       munkavállalók kihelyezése a nyílt munkaerőpiacra,

 Az új tevékenység tervezése során törekedtünk arra, hogy minden eleme illeszkedjen tulajdonosunk deklarált terveibe és céljaiba, a Kormány esélyteremtő programjába, illetve az Európai Unió 2014-2020 közti programjába. 

Baloghné Bárdos Edit
06 20 429 7035
reintegracio [at] palota-15.hu